Gemeente Bodegraven

Vergadering Gemeenteraad 02-07-2009

Download deze agenda als Word-document
Plaats: Bodegraven
Tijd: 20:00
Voorzitter: Jan Pieter Lokker

AGENDAPUNTEN:


1 Opening


2 Gelegenheid voor spreekrecht


3 Vragenhalfuurtje


4 Vaststelling van de agenda


5 Notulen van de openbare raadsvergadering van 28 mei 2009


6 Ingekomen stukken


7 Aanpak harmonisatie (ReBo)


8 Porjectbegroting herindeling (ReBo)


9 Benoeming beoogd griffier en inrichting griffie (ReBo)


10 Procedure naamgeving gemeenten (ReBo)


11 Takenpakket RBo-commissie


12 Jaarrekening 2008


13 Kredietaanvraag voor aanleg van 3 hoofddrainage-afvoerleidingen in de straten Ambachtshof en Schoutendreef


14 Visie herontwikkeling Dronenplein


15 Toekomst Evertshuis/ Bibliotheek


16 Delegatie projectbesluitprocedure en bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit en wijzigingsplan


17 Loting sprekersvolgorde algemene politieke beschouwingen


18 Herziening Algemene Plaatselijke Verordening


19 Herziening Verordening op de Raadscommissies


20 Kredietaanvraag voor rioolvervanging in de Hendrik Goebelstraat, Oranjelaan (ged.) Burg. Van Dobben de Bruijnstraat, burg. G.R. Vonklaan en Vijgerlaan (ged.) en voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen in de Oranjelaan en het Oranjeplantsoen


21 Alcoholpreventie


22 Nota reserves en voorzieningen 2009


23 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2009

Te downloaden:

* 49 Voorstel Aanpak Harmonisatie.doc (115 KB)
* 49 Besluit Aanpak Harmonisatie.doc (46 KB)
* 48 Voorstel Beschikbaarstellen krediet tbv voorgenomen fusie Bodegraven Reeuwijk.doc (154,5 KB)

* 48 Besluit Beschikbaarstellen krediet tbv voorgenomen fusie Bodegraven Reeuwijk.doc (47,5 KB)

* 52 Voorstel Takenpakket en inrichting raadscie Samenwerking Rebo.doc (107 KB)

* 52 Besluit Takenpakket en inrichting raadscie Samenwerking Rebo.doc (49,5 KB)

* 51 Voorstel Naamgeving nieuwe gemeente.doc (102 KB)
* 51 Notitie Naamgeving nieuwe gemeente.doc (45 KB)
* 51 Besluit Naamgeving nieuwe gemeente.doc (46 KB)
* 52 Voorstel Takenpakket en inrichting raadscie Samenwerking Rebo.doc (107 KB)

* 52 Besluit Takenpakket en inrichting raadscie Samenwerking Rebo.doc (49,5 KB)

* 45 Voorstel Jaarverslag en jaarrekening 2008.doc (71,5 KB)
* 45 Besluit Jaarverslag en jaarrekening 2008.doc (53 KB)
* 39 Voorstel Kredietaanvraag voor 3 hoofddrainageafvoerleidingen Ambachtshof.doc (54 KB)

* 39 Besluit Kredietaanvraag 3 hoofddrainageafvoerleidingen Ambachtshof.doc (47 KB)

* 42 Voorstel Herontwikkeling Dronenplein.doc (94,5 KB)
* 42 Besluit Herontwikkeling Dronenplein.doc (50,5 KB)
* 43 Voorstel Toekomst Evertshuis en bibliotheek.doc (77 KB)
* 43 Besluit Toekomst Evertshuis en bibliotheek.doc (47,5 KB)
* 36 Voorstel Delegatiebesluit Projectbesluitprocedure.doc (76,5 KB)
* 36 Besluit Delegatiebesluit Projectbesluitprocedure.doc (55 KB)
* 40 Voorstel Herziening APV 2009.doc (48 KB)
* 40 Besluit Herziening APV 2009.doc (45,5 KB)
* 46 Voorstel Verordening op de raadscommissies.2009.doc (49,5 KB)
* 46 Besluit Verordening op de raadscommissies.juni.09.doc (78,5 KB)
* 37 Voorstel Kredietaanvraag rioolvervanging en uitvoering verkeersmaatregelen.doc (64 KB)

* 37 Besluit Kredietaanvraag rioolvervanging en uitvoerings verkeersmaatregelen.doc (51 KB)

* 41 Voorstel Alcoholpreventie.doc (53,5 KB)
* 41 Besluit Alcoholpreventie.doc (47,5 KB)
* 44 Voorstel Nota Reserves en Voorzieningen 2009.doc (42 KB)
* 44 Besluit Nota Reserves en Voorzieningen 2009.doc (54 KB)
* 38 Voorstel Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2009.doc (859,5 KB)

* 38 Besluit Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2009.doc (50 KB)

naar de voorjaarsnota

burgerjaarverslag 2008