Provincie Overijssel

Inloopavond kruising N347 Hancate (Hellendoorn)

De provincie Overijssel houdt op donderdag 2 juli 2009 van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopavond over de verbetering van de kruising bij Hancate in de provinciale weg N 347 (Ommen-Hellendoorn). De inloopavond vindt plaats in café-restaurant Nieuw Hancate, Ommerweg 153 in Hancate.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren wil de provincie de kruising beter herkenbaar maken. Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden inzage krijgen in het verbeteringsplan en zijn vertegenwoordigers van de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden. De verbetering van het kruispunt is voorzien in het najaar van 2009.

De verbetering maakt deel uit van een pakket aan maatregelen, dat de provincie sinds 2006 uitvoert op provinciale wegen onder de naam' Overijssel doet meer voor verkeer'. Het doel van dit project is om met enkele relatief eenvoudig uit te voeren maatregelen het aantal ongevallen sterk terug te dringen.

Kijk voor verdere informatie op bereikbaar.overijssel