Waterschap Aa en Maas

Waterleiding

Informatieavond Laarakkersche Waterleiding

De verdroging van de landgoederen bestrijden en de natuurwaarden versterken. Dat is in een notendop het doel van de maatregelen voor het beekdal van de Laarakkersche Waterleiding. Waterschap Aa en Maas, de gemeente Cuijk en de landgoedeigenaren hebben de handen in één geslagen en gaan deze uitdaging aan. Op donderdag 2 juli organiseert Aa en Maas een informatieavond in Haps om de plannen toe te lichten.

Belangstellenden zijn op 2 juli om 20.00 uur van harte welkom in Cafe/Zaal De Posthoorn, Kerkstraat 6 te Haps. Tijdens de avond zal het waterschap het ontwerpinrichtingsplan toelichten met de maatregelen en een de toekomstvisie voor het gebied. Dit inrichtingsplan ligt van 29 juni tot en met 7 augustus ter inzage.

MAATREGELEN
Het oplossen van de verdrogingsproblemen in het stroomgebied van de Laarakkersche Waterleiding staat hoog op de agenda. De landgoedeigenaren, de gemeente Cuijk, de ZLTO, de provincie Noord-Brabant, de Dassenwerkgroep Brabant, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas maken er werk van. Nu de werkzaamheden op Landgoed Tongelaar zijn afgerond, zijn de aanliggende landgoederen aan de beurt. De beoogde maatregelen bestaan onder meer uit het plaatsen van enkele stuwen en het afdammen van enkele zijwaterlopen.

NATUURLIJK BEEKDAL
Doel van de maatregelen is om de grondwaterstanden op de landgoederen te verhogen, zodat de `natte natuur' zich weer kan ontwikkelen. Daarnaast wordt er langs de Laarakkersche Waterleiding een bijzondere natuurstrook aangelegd, een ecologische verbindingszone (EVZ). Die verbindt de landgoederen met het Maasdal. Zo ontstaat er een natuurlijk beekdal met aandacht voor natuur, landbouw, cultuurhistorie en recreatie.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
De verdrogingsbestrijding van de landgoederen en het aanleggen van de EVZ Laarakkersche Waterleiding maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.