Gemeente Almere

Presentatie Woonvisie - Op weg naar 2030

02-07-2009 | Start: 15:30 | Eind: 16:30 | Locatie: Stadhuis Almere - Collegekamer

Op donderdag 2 juli aanstaande wordt de Woonvisie Almere 2.0 gepresenteerd door Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen. De Woonvisie is één van de bouwstenen in een groter bouwwerk, waar ook de Almere Principles, de Sociale en de Economische agenda, en de onlangs gepresenteerde Concept Structuurvisie Almere 2.0 deel van uit maken. In een spannend en intrigerend proces vormen deze bouwstenen de basis voor de ontwikkeling in de komende dertig jaar naar Almere 2.0. U bent van harte welkom bij de presentatie van de Woonvisie aanwezig te zijn.

Het beleidsdocument bestaat uit een essay, waarin de verschillende aspecten die Almere tot een unieke woonstad hebben gemaakt worden geschetst. De ontstaansgeschiedenis, de beleving van bewoners én buitenstaander, de groei van klein naar groot. De Woonvisie bevat een aantal uitspraken die richting moeten geven aan de grote opgave waar Almere nu voor staat: de ontwikkeling naar een complete stad. Deze richtinggevende uitspraken worden samengebald in vijf ambities. In de Woonagenda - deel twee van het document - worden deze ambities verder uitgewerkt en vertaald in een woningbouwprogramma voor de komende twintig jaar.

Presentatie
Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen, presenteert de Woonvisie op donderdag 2 juli aanstaande om 15.30 uur. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.