Gemeente Coevorden

Seniorenraad vergadert 2 juli 2009

De seniorenraad komt op donderdag 2 juli 2009 bijeen. De vergadering wordt gehouden in Markt 5 te Coevorden, aanvang 9.00 uur.

Agenda:

1. opening
2. vaststellen agenda
3. gesprek met wethouder Geert Braam 4. notulen 28 mei
5. Ingekomen stukken
6. voortgang werkgroepen 7. verslag van vertegenwoordigers in OSO/ Gemeentelijk beraad 8. begroting 2009
9. jaarverslag 2008
10. rondvraag
11. sluiting