Stadsdeel Amsterdam-Noord

Start bouw grootste zorgcomplex in Amsterdam

Donderdag 2 juli slaan Maarten van Poelgeest, wethouder gemeente Amsterdam, Chris de Wild Propitius en Kees Diepeveen, portefeuilehouders stadsdeel Amsterdam-Noord, Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur van Ymere en mevrouw Peters, voorzitter van de bewonerscommissie Kadoeler Breek de eerste paal voor de nieuwbouw van het zorgcomplex Kadoeler Breek in De Banne in Amsterdam-Noord. In totaal worden bijna 200 huurwoningen ontwikkeld en een groot dienstencentrum met verschillende faciliteiten voor alle bewoners uit het complex en De Banne.

Nieuwbouw Kadoeler Breek
Het nieuw te realiseren zorgcomplex ontwikkeld 180 levensloopbestendige huurwoningen, vier groepswoningen en een groot dienstencentrum. De huurwoningen met uitzondering van de groepswoningen zijn zelfstandige woningen, maar in een beschermde woonomgeving. Bewoners uit het complex kunnen gebruikmaken van de zorg. In het dienstencentrum komen faciliteiten voor de bewoners uit de Kadoeler Breek en uit De Banne, zoals o.a. een apotheek, fysiotherapeut en huisartsenpost. Hiermee is De Banne ook een woonservicewijk.

Woonservicewijk
De woonservicewijk is een samenwerking van woningbouwcorporaties, het stadsdeel, zorginstellingen en welzijnsorganisaties in De Banne. Dondermiddag tekenen alle betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. Een woonservicewijk is een woonwijk waarin iedereen prettig en zelfstandig kan wonen. Ook ouderen en anderen die hulp of zorg nodig hebben kunnen zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen ongeacht de hoeveelheid zorg of hulp iemand nodig heeft. In een woonservicewijk zijn er diverse aangepaste woningen en zijn er ook verschillende voorzieningen voor zorg en welzijn.

De Banne
De komende jaren wordt er in De Banne veel geherstructureerd door verschillende woningcorporaties. Voor Ymere is de Kadoeler Breek het tweede project in deze wijk. Het eerste project van Ymere, De Aakstraat realiseert in totaal 145 huur en koopwoningen. Voor Ymere is de Kadoeler Breek ook het laatste project in De Banne. Ymere probeert meer variatie in woningbouw aan brengen door verschillende gezinssamenstellingen in De Banne te laten wonen. Naar verwachting wordt de eerste fase van Kadoeler Breek juli 2011 opgeleverd en kunnen de bewoners uit de oudbouw verhuizen naar de nieuwbouw. Daarna wordt er gestart met de sloop van de oudbouw.