Gemeente Ermelo


Ontwerpbestemmingsplan Veldzicht Noord 3e fase

Het ontwerpbestemmingsplan "Veldzicht Noord 3^e fase" ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 2 juli 2009 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan biedt een juridische grond om bouwvergunningen af te geven voor driegeplande bedrijfsverzamelgebouwen, aangeduid als `'Bedrijvencentrum Business Parc Veldzicht'' en voor een gedeelte waar bedrijfsgebouwen op kunnen worden gerealiseerd.

Het plangebied heeft betrekking op gronden gelegen ten oosten van de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. Ten noorden liggen enkele agrarische bedrijven welke ontsloten worden vanaf de Fokko Kortlanglaan en ten zuiden ligt het overig deel van het bedrijventerrein Veldzicht Noord. Het plangebied omvat een oppervlakte van circa. 0,8 ha en is de ruimtelijke afronding van het bedrijventerrein Veldzicht Noord.