Gemeente AmsterdamPersbericht

Datum 2 juli 2009

Kenmerk 157

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente en VU over Zuidas Integratie van universiteit en stad op de Zuidas weer stap dichterbij

De gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit (VU) hebben donderdag 2 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend die de verdere integratie van universiteit en stad op de Zuidas mogelijk maakt. Voor de ontwikkeling van dit `Kenniskwartier' gaan de partijen met elkaar een grondruil aan waardoor universitaire en stedelijke voorzieningen verspreid over het gebied kunnen worden gerealiseerd.

De VU is de afgelopen jaren sterk gegroeid en verwacht dat deze groei continueert. Zij bouwt samen met VUmc op de Zuidas aan een nieuwe universiteitscampus om onderzoek en onderwijs beter te faciliteren. Hiertoe worden de huidige gebouwen van de VU gerenoveerd en vooral vervangen door nieuwbouw. De campus breidt zich daarbij uit in de richting van station Zuid en zal een open karakter hebben, gericht op ontmoeting. De gemeente en de VU hebben de ambitie om stad en universiteit zo veel mogelijk te integreren.

Collegevoorzitter René Smit van de VU: "Deze ondertekening zet vaart achter het proces. We kunnen nu doorpakken. Door het universiteitsgebied een meer urbaan karakter te geven en optimaal te laten aansluiten op de Zuidas kunnen wetenschap en bedrijfsleven een intensieve samenwerking aangaan. De visie van de VU wordt beter zichtbaar: een moderne, brede researchuniversiteit, betrokken bij de samenleving. Ook internationale wetenschappelijke congressen kunnen beter worden gefaciliteerd. Een kwaliteitsrijke uitgangspositie vergroot je aantrekkingskracht op de internationale studentenmarkt."

Wethouder Van Poelgeest over de samenwerkingsovereenkomst: "De komst van een `Univercity' op de Zuidas komt met deze overeenkomst weer een belangrijke stap dichterbij. Kennis en bedrijfsleven komen nog dichter bij elkaar te zitten op de Zuidas: niet alleen een voorwaarde voor open innovatie, maar in het huidige klimaat ook de voorwaarde voor internationaal zakendoen." In de ondertekende overeenkomst is onder meer geregeld dat de VU vanaf 2012 op door de gemeente te leveren grond ten noorden van de De Boelelaan haar nieuwe Wis- en Natuurkunde gebouw kan ontwikkelen. Hier gaat om een life-science/bèta-cluster van gebouwen, met diverse onderzoeksfaciliteiten bij elkaar. Fasering geschiedt binnen de financiële kaders van de VU. Het gaat hier om de grond waar nu de schoolwerktuinen liggen ten behoeve van het basis- en middelbaar onderwijs, die naar de Kalfjeslaan verhuizen. Op de vrijgekomen locatie van het Wis- en Natuurkunde gebouw komt een multifunctioneel sportcomplex met vier voetbalvelden voor Sportclub Buitenveldert. De verhuizing van de voetbalclub is noodzakelijk omdat op de huidige voetbalvelden, naar verwachting vanaf 2020, een deel van de te bouwen woningen wordt gerealiseerd. De gemeente regelt de verplaatsing en uitbreiding van de voetbalclub op de door de VU te leveren grond ten zuiden van de De Boelelaan. Zo kan de sportclub vanaf haar huidige locatie direct naar een definitieve locatie verhuizen.
.
2 juli 2009 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 157 Bestuursdienst
Pagina 2 van 2

De Zuidas is het stedelijke, internationale zakencentrum waar kennisontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. Onderwijs, onderzoek, wonen, cultuur, werken en recreëren vormen daarbij een geïntegreerd geheel. In het totale Zuidas-gebied gaat het om circa 2,7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak. In het Kenniskwartier is 233.000 m2 aan woonruimte gepland (zo'n 2.000 woningen), waarvan 30% in het betaalbare segment wordt gerealiseerd. Voor kantoorruimte is eveneens 233.000 m2 gepland, voor onderwijsvoorzieningen 396.000 m2 en voor overige voorzieningen 16.000 m2.