Gemeente Asten Someren

Jong en nuchter in Asten en Someren

Ruim twee jaar na de start van de lokale campagnes `Minder drinken in Asten en Someren' en de regionale campagne `Laat je niet flessen' zien we dat er langzaam een kentering op gang begint te komen.

Ouders en jongeren zijn zich steeds meer bewust van de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd en de boodschap `onder de 16 jaar geen alcohol' is bekend.

Samenwerking

Dit resultaat hebben we te danken aan de inzet van vele partijen die hieraan tot nu toe een positieve bijdrage hebben geleverd. Onderwijs, hulpverleningsinstellingen, politie, sportverenigingen, jongerencentra, horeca en ouders hebben samen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze jeugd willen nemen.

Nieuwsbrief

De gemeenten Asten en Someren hebben hun ervaringen tot nu toe en de plannen voor de toekomst vastgelegd in een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is de afgelopen week toegestuurd naar alle betrokken partijen. Bekijk hier de nieuwsbrief over alcohol en drugs.

Activiteiten de komende tijd

Maar we zijn er nog lang niet. De resultaten van de jeugdmonitor van de GGD Brabant Zuidoost maken duidelijk dat er nog veel te doen is. Ook de komende periode zullen daarom nog diverse activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de
alcoholmatigingscampagnes.

De gemeenten hopen dat in het vervolg van de campagne de jongerencentra, wijk- en dorpsraden, (sport)verenigingen, supermarkten, horeca en de scholen ook zelf initiatieven nemen om activiteiten op te zetten. Zij kunnen ouders en kinderen het beste bereiken. De gemeenten willen daar graag bij helpen. Het kan dan gaan om voorlichting in de vorm van een interactief theater, de kleurige JIP-bus, een ouderavond, het ren-je-rot spel, een dronkemanparcours, de alcoholquiz of een huiskamerbijeenkomst. De gemeenten kunnen ook ondersteuning bieden bij het opstellen van een bestuursreglement, het handhaven van de regels, of een ander idee. Als het maar gaat om bewust omgaan met alcohol en/of drugs.

Meedoen of meedenken?

Heeft uw organisatie mogelijkheden om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en drugs of wilt u een nieuwsbrief ontvangen neem dan contact op met mevrouw S. Hendriks-Jansen, Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, tel. (0493) 671 432 of s.hendriks@asten.nl.