Gemeente Asten 2 juli 2009

Gemeentepagina 2 juli 2009

Bouwzaken

Ingekomen bouwaanvragen


· Antoniusstraat 63 het oprichten van een machineloods 19-06-2009


· Groene woud 10 het gedeeltelijk veranderen van een voorgevel 16-06-2009


· Laagveld 1 het vergroten van een bedrijfspand 19-06-2009


· Oliemolen 3 het vergroten van een loods 22-06-2009

Ingekomen Sloopaanvragen


· Lienderweg 66 het gedeeltelijk slopen van een sportcomplex 12-06-2009

Verleende bouwvergunningen (Met vrijstelling of ontheffing)


· Emmastraat 60 het vergroten van een woning


· Hogeweg 11 het vernieuwen van een garage


· Stegen 58 het uitbreiden van een woonhuis

Verleende sloopvergunningen


· Kruisbaan 3 het slopen van een varkensstallen, garage en keuken


· Lienderweg 66 het gedeeltelijk slopen van een sportcomplex


· Meijelseweg 73 het slopen van een varkensstal


· Meijelseweg 86 het slopen van een pluimveestal

Bovenstaande vergunningen (met vrijstelling of ontheffing) zijn verzonden op 25 juni 2009.

Binnen zes weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunningen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.