Gemeente Borsele

verbetering Fietsverbindingen Zuidzaksedijk

Op dit moment werkt de gemeente aan verbetering van de fietsverbinding over de Zuidzaksedijk. Met name de aansluiting op het fietspad langs de Heinkenszandseweg wordt verbeterd. De route wordt veel gebruikt door kinderen uit Nisse en omgeving op weg naar het zwembad in Heinkenszand. Ook wandelen de inwoners van Heinkenszand veel over het fietspad. Door deze verbetering hopen wij beide functies te versterken. Het verbeteren van de verbindingen wordt de subsidie die door de provincie Zeeland wordt verstrekt vanuit de Brede Doel Uitkering (BDU).

Â

Kloetingseweg en Nansenbaan

Ook werkt de gemeente aan een fietsverbinding over het oude spooremplacement in âs Heer Abtskerke. Hierdoor komt een verbinding tussen de Kloetingseweg en de Nansenbaan in Goes. Fietsers vanuit de richting âs Heer Abtskerke kunnen dan rechtsreeks richting Goes rijden en hiermee de oversteek bij de âs-Gravenpolderseweg mijden. Het werk wordt gelijktijdig uitgevoerd met de inrichting van een opslagterrein op het voormalige emplacement. Ook deze verbinding is mogelijk gemaakt door de BDU subsidie van de provincie Zeeland.