Gemeente Borsele

Keuring van brandstoftanks bij landbouwbedrijven

Over twee jaar moeten alle bovengrondse brandstoftanks bij agrarische bedrijven zijn gekeurd of buiten werking zijn gesteld. De meeste agrarische bedrijven vallen onder de regelgeving van het Besluit Landbouw milieubeheer. Een olietank die is geïnstalleerd vóór 1 juni 1996 en niet is voorzien zijn van een mangat of een inspectieopening van minimaal 0,3 meter moet uiterlijk 1 juni 2011 buiten werking zijn gesteld. Van tanks die nà 1 juni 1996 zijn geïnstalleerd, moet een tank- en installatiecertificaat getoond kunnen worden.

Â

Met het buiten werking stellen van een olietank wordt het leeg maken en laten reinigen door een KIWA erkend bedrijf volgens de BRL-K905 bedoeld. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt u een tankreinigingscertificaat, dat u aan de gemeente kan tonen. De tank kunt u daarna als oud ijzer worden afgevoerd. Het niet kunnen tonen van dit certificaat betekent dat u in strijd met de voorschriften heeft gehandeld.

Â

Bij de aanschaf van een (nieuwe) brandstoftank, moet een tank- en installatiecertificaat aanwezig zijn. Een nieuwe tankinstallatie is voor een periode van vijftien jaar goedgekeurd.

Â

Heeft u nog vragen hebben? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu, tel. (0113) 238383.