Gemeente Zwolle

Extra rijksgeld voor ontwikkeling

Twee miljoen voor Diezerpoort

Minister van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft twee miljoen euro toegekend aan Diezerpoort. Dit zogenaamde preventiegeld is bedoeld om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan behoud van het leefklimaat en de wijk behouden voor verder afglijden. Het budget waar dit geld uitkomt is bedoeld voor steden in Nederland die geen zogenaamde Vogelaarwijken hebben, maar wel aan wijkontwikkeling toe zijn. Dit budget wordt samengevoegd met gelden van de gemeente en de corporaties. Over de besteding ervan zal deze nieuwsbrief regelmatig verslag doen.

Bron: ontwikkeling
Datum van 22-06-2009 tot 21-06-2010