Gemeente Zwolle

Raad akkoord met visie

Ontwikkelingsvisie Diezerpoort volledig akkoord!

Tijdens de vergadering van mei is de gemeenteraad van Zwolle akkoord gegaan met de ontwikkelingsvisie voor Diezerpoort. En dat is goed nieuws voor de inwoners van de wijk, want de visie geeft richting aan hoe de wijk zich verder kan ontwikkelen tot een woon- en leefomgeving waar mensen graag zijn en blijven. De ontwikkelingsvisie heeft een sterk sociaal karakter en onderstreept de behoefte om een sociaal krachtige wijk te worden.

De ontwikkelingsvisie kent vijf ambities:


* Sociaal krachtig

* Levensfaseproof

* Authentieke wijk

* Gezonde leefomgeving

* Stedelijke pionier: welkom!

Met deze vijf ambities spreekt de gemeente Zwolle zich duidelijk uit over de richting die zij voor de wijk voor ogen heeft. Diezerpoort bestaat uit verschillende kleine buurten. Voor elke buurt is aangegeven welke ambitie het belangrijkste is. Daar zal de gemeente dan ook de eerste energie in steken.

Bron: ontwikkeling
Datum van 22-06-2009 tot 21-06-2010