Provincie Overijssel

De Staat van Overijssel in 2009 in een ander jasje

Staat van Overijssel 2009

Voor het vierde achtereenvolgende jaar geeft het team Beleidsinformatie de Staat van Overijssel uit. De Staat geeft actuele en betrouwbare cijfers op thema's van ons Coalitieakkoord &Overijssel!. Zij geven een goed beeld van wat er speelt in de provincie. Dit jaar is de Staat een bijzondere uitgave, anders en ook veel compacter dan de afgelopen jaren.

In de Staat van Overijssel 2009 is, naast de gebruikelijke feiten en cijfers voor het eerst veel aandacht voor de beleving van de inwoners van Overijssel. Hiervoor is het Overijssels Burgerpanel ingezet, een representatieve groep van ruim 1.000 inwoners van Overijssel. Per thema komen de burgers aan het woord onder het kopje `Overijssel vindt'. Hierbij wordt steeds vergeleken met de mening van de gemiddelde Nederlander.

Nieuw is ook dat vanaf nu de Staat van Overijssel in mei van elk jaar verschijnt. Op deze manier is de Staat van Overijssel beschikbaar wanneer Provinciale Staten van Overijssel de Perspectiefnota behandelen. Voor de Staat van Overijssel 2009 betekent dit dat er ten opzichte van de Staat van 2008, lang niet voor alle onderwerpen nieuwe cijfers beschikbaar zijn en de Staat nu compacter is dan de voorgaande jaren.

Hier kunt u de totale Staat van Overijssel 2009 downloaden (pdf)

Als u vragen heeft over de Staat van Overijssel 2008 of 2009, kunt u contact opnemen met het team Beleidsinformatie op telefoonnummer 038 499 9444 of een e-mail sturen naar beleidsinformatie@overijssel.nl.