Wageningen Universiteit en Researchcentrum Hulpmiddelen voor betere arbeidsorganisatie op melkveebedrijven

2 jul 2009

Onderdeel: Animal Sciences Group

De Nederlandse melkveehouderij is de komende jaren sterk gericht op schaalvergroting. Op steeds meer groeiende melkveebedrijven wordt externe arbeid ingehuurd. Daardoor neemt bij melkveehouders en bedrijfsleiders op melkveebedrijven ook de behoefte aan een goede arbeidsorganisatie toe.
Een werkgroep van melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement heeft daarom een aantal hulpmiddelen ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het onderzoek â onder leiding van de Animal Sciences Group van Wageningen UR â is uitgevoerd binnen het door Productschap Zuivel gefinancierde project âMeer mans met protocollenâ. Dit is tot stand is gekomen in overleg met de Commissie Melkveehouderij van het Productschap Zuivel.

Ontwikkelde hulpmiddelen
Binnen het project zijn negen hulpmiddelen ontwikkeld op het gebied van arbeidsorganisatie. Deze kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

1. hulpmiddelen voor het geven van werkinstructies op een bedrijf in de vorm van protocollen en werklijsten;

2. hulpmiddelen voor de werkplanning;

3. hulpmiddelen voor het vastleggen en ordenen van alle informatie die voor medewerkers waardevol is en

4. ten slotte hulpmiddelen om de kwaliteit van de communicatie tussen de ondernemer en zijn medewerkers te verbeteren.

Efficiëntere bedrijfsvoering
In het algemeen hebben bedrijven met personeel baat bij het verbeteren van de arbeidsorganisatie wanneer:

* ze minder tijd en energie willen besteden aan het organiseren van het werk;

* technische of economische resultaten achterblijven;
* één of meer nieuwe medewerkers worden ingeschakeld;
* ze de arbeidsefficiëntie willen verbeteren.

Verder moeten hulpmiddelen passen bij bedrijf, bedrijfsdoelen en medewerkers, en zijn daarom moet ieder bedrijf bedrijfseigen eigen hulpmiddelen maken. De werklijst met gecombineerde activiteiten blijkt een nuttig hulpmiddel voor het organiseren van het werk. Protocollen en werklijsten werken overigens alleen goed bij een goed personeelsmanagement.

Downloaden rapport
Rapport 239 âHulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op melkveebedrijven. Eindresultaat van het project âMeer mans met protocollenââ van Jelle Zijlstra en Judith Poelarends kunt u hier gratis downloaden.

Contact
Jelle Zijlstra
Tel. 0320 - 293 392