Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht

2 juli 2009

Kredietcrisis en Mexicaanse griep hebben weinig effect op aantal deelnemers

Utrecht Summer School groeit opnieuw

Ondanks de wereldwijde kredietcrisis en de griepepidemie neemt het aantal buitenlandse studenten dat deelneemt aan Utrecht Summer School toe. In totaal volgen dit jaar ongeveer 1500 studenten tijdens hun zomervakantie één of meerdere cursussen in de Domstad. Zij zijn afkomstig uit meer dan 70 verschillende landen. Utrecht Summer School is daarmee de grootste academische zomerschool van Europa, groter dan Cambridge en Oxford.

Het succes van Utrecht Summer School kan deels worden verklaard vanuit de samenwerking met buitenlandse universiteiten. Zo kunnen studenten een cursus kunstgeschiedenis volgen die op drie locaties plaatsvindt: twee weken in Berlijn, twee weken in Florence en twee weken in Utrecht. 'Deze internationale combinatiecursussen zullen we in de toekomst steeds vaker zien. Het biedt studenten van buiten Europa een uitgelezen mogelijkheid om in één zomer het continent te verkennen', aldus directeur Jeroen Torenbeek.

Studiepunten

Bijkomend voordeel van deze lange cursussen is het aantal credits (studiepunten) dat ermee verdiend kan worden. Torenbeek: 'Het aantal ECTS-credits kan aardig oplopen, doordat studenten fulltime studeren. Een zesweekse cursus van 10 credits is geen uitzondering. Dat staat ongeveer gelijk aan het aantal punten dat verdiend wordt met een vak gedurende een volledig regulier semester.'

Geen annuleringen

Vanwege de kredietcrisis en de Mexicaanse griep zijn studenten volgens Torenbeek wel wat voorzichtiger dan voorheen: 'De betalingen kwamen laat op gang. Studenten wachten tot het laatste moment om er zeker van te zijn dat hun cursus doorgaat.' Van annuleringen is in Utrecht echter geen sprake: 'We moeten de problemen niet groter maken dan ze zijn', zegt Torenbeek, 'en op dit moment zijn ze klein'. Dat de economische neergang ook voordelen heeft blijkt uit de huisvesting van de studenten. Het grootste deel van de studenten maakt gebruik van een Utrechtse studentenkamer. 'Op dit moment kunnen we gelukkig iedereen nog van een kamer voorzien. Zonder kredietcrisis hadden we wellicht een probleem gehad', grapt Torenbeek.

Actuele thema's

Utrecht Summer School is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In juli en augustus worden ruim 90 cursussen aangeboden, variërend in lengte van 1 tot 6 weken. Actuele thema's zoals de Europese verkiezingen, klimaatverandering en de situatie in Iran komen in de cursussen aan bod.Universiteit Utrecht