Gemeente Ede

Nummer 118 / Ede, 26 juni 2009

Burgemeester Van der Knaap reikt Koninklijke onderscheiding uit aan inwoner Lunteren
De heer J. van den Bor Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer J. (Jan) van den Bor (77) uit Lunteren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft hem woensdag 1 juli 2009 de versierselen opgespeld, die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding gebeurde tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als penningmeester van Stichting Ederveen. Hij ontving de onderscheiding ook voor zijn bijzondere verdiensten voor de Hervormde Gemeente Ederveen.
De heer Van den Bor heeft zich langdurig en op intensieve wijze als bestuurlijk vrijwilliger ingezet voor de lokale samenleving. Hij heeft bijzondere verdiensten op het terrein van wonen, welzijn en kerkelijk leven.

Boek geschreven
De heer Van den Bor heeft zich 40 jaar lang op vrijwillige basis ingezet voor Stichting Ederveen, waar hij sinds 1969 actief is als penningmeester. Ook heeft hij een boekje geschreven over de historie van de stichting met als titel `Stichting Ederveen'. De burgemeester van Ede, nu Cees van der Knaap, is voorzitter van deze stichting. De Stichting Ederveen is in 1875 opgericht met als doel het bevorderen van de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling van de inwoners van Ederveen. Op dit moment houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het aanbieden van goede woningen tegen een matige huurprijs.

Kerk
Daarnaast heeft de heer Van den Bor bijzondere verdiensten op kerkelijk terrein. Hij was een periode van 25 jaar lid van de kerkvoogdij (nu College van Kerkrentmeesters) van de Hervormde Gemeente Ederveen, waarvan een aantal jaren als voorzitter. Daarnaast was de heer Van den Bor een periode van ruim 10 jaar diaken en ouderling van deze kerk.


---

Meer informatie:
Afdeling Communicatie
Henk Faas, communicatie adviseur burgemeester
(0318) 680 138 / 06 524 80 528 / henk.faas@ede.nl