Gemeente Lingewaard


Eerste bijeenkomst over dienstverlening Lingewaard zeer geslaagd

De gemeente Lingewaard is zeer intensief bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. Woensdagavond 24 juni jl. was de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerde inwoners om aan te geven wat er in hun ogen verbeterd kan worden aan de dienstverlening van de gemeente Lingewaard. De avond werd geopend door wethouder Van Roosmalen.

Een tiental enthousiaste inwoners, wethouder Van Roosmalen en vier gemeenteambtenaren discussieerden aan de hand van een achttal themas hoe de gemeente haar klanten nog beter van dienst kan zijn. Aan het einde van de avond werd de balans opgemaakt. De bijeenkomst werd door alle aanwezigen als zeer zinvol gezien en alle partijen gaven aan graag nog vaker met elkaar om tafel te gaan om actuele zaken rondom het thema dienstverlening te bespreken. Na de zomer wordt er daarom nogmaals een bijeenkomst georganiseerd.

Ook u bent van harte welkom om mee te praten! Hebt u interesse om uw stempel te drukken op de verbetering van de dienstverlening van de gemeente Lingewaard? Meldt u dan nu vast aan via: c.fledderus@lingewaard.nl of door de bon uit Het Gemeente Nieuws (van week 28) ingevuld terug te sturen. U ontvangt dan direct bericht zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is. Hebt u de eerste bijeenkomst gemist? Geen probleem, uw mening is voor ons erg belangrijk!