Overbruggingsgarantie helpt huizenkopers met maandelijkse uitkering

02/07/2009 09:06

Centraal Bureau Overbruggingsgarantie

Baarn, 2 juli 2009-Overbruggingsgarantie, de regeling die de dubbele woonlasten van de koper compenseert, heeft een belangrijke productontwikkeling doorgevoerd. Aanleiding hiervoor is ondermeer de stagnerende woningmarkt. Sinds de tweede helft van 2008 is de gemiddelde verkooptijd van woningen opgelopen naar ruim 10 maanden. Hierdoor is het risico dat kopers daadwerkelijk in de financiële problemen komen wanneer de eigen woning nog niet is verkocht sterk toegenomen. Reden om Overbruggingsgarantie verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Waar kopers eerst nog wel geholpen waren met een compensatiebedrag achteraf, is er nu meer behoefte aan een betaling per maand. Vaak beschikken kopers niet over de financiële middelen een langere periode met dubbele woonlasten te overbruggen. Daarom vinden met ingang van 1 juli 2009 de uitbetalingen van het garantiebedrag (voor de nieuw af te sluiten garanties) maandelijks plaats. Makelaars en projectontwikkelaars reageren positief op deze aanpassing.

Nieuw huis op het oog en huidige woning nog niet verkocht?

Voor veel mensen die nu een huis willen kopen vormt de onzekerheid over de verkoop van hun huidige woning een drempel. De manier om het risico op dubbele woonlasten sterk te verkleinen is kopen met Overbruggingsgarantie. De koper krijgt dan gedurende (maximaal) 2 jaar van de verkoper een compensatie voor zijn dubbele woonlasten. Deze periode is vaak lang genoeg om de huidige woning te verkopen.

Rol Centraal Bureau Overbruggingsgarantie (CBOV)

CBOV is een onafhankelijke organisatie die alle processen rond de Overbruggingsgarantie organiseert en beheert. CBOV is informatiepunt voor consument, makelaar, projectontwikkelaar en notaris. Registratie van de woningen die worden aangeboden met Overbruggingsgarantie en de gehele administratieve afwikkeling van de garanties wordt eveneens verzorgd door CBOV.

http://www.overbruggingsgarantie.nl