Managers voor top worden schaarser

02/07/2009 09:28

Twynstra Gudde Interim Management

Amersfoort, donderdag 2 juli 2009 - Ook onder topmanagers wordt het probleem van de vergrijzing steeds concreter. De spoeling wordt dun als het om nieuw toptalent gaat. Slechts een kwart van de jonge managers in vaste dienst in Nederland ambieert een positie aan de top. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Over de top' van Twynstra Gudde Interim Management onder managers tussen de 30 en 40 jaar. Onder managers die wel ambitieus zijn, daalt de bereidheid om de top te halen in de eigen organisatie.

Talentmanagement

Talentmanagement is de belangrijkste opgave voor topmanagement de komende tien jaar. De verwachting is dat jonge managers sneller van baan veranderen. Zij willen meer afwisseling. Waar zij voorheen vijf tot tien jaar als gewenste termijn voor een topfunctie zagen, is dat nu drie tot vijf jaar. Organisaties moeten daarom veel energie gaan steken in het behoud van goede mensen. Belangrijke randvoorwaarde voor jonge managers om een topfunctie te vervullen, is een goede balans tussen werk en privé. Maar liefst 81 procent van de jonge managers streeft hiernaar. Leeftijd is minder van belang. When you are good enough, you are old enough, is het nieuwe credo. "De jonge manager kiest vaker voor een deeltijdbaan. Zeker als er sprake is van twee carrières op één kussen, is deze trend onmiskenbaar. Werkgevers moeten zich bij verdere schaarste aan topmanagement voorbereiden op een voorwaardenscheppende bedrijfscultuur," zegt Marjolein Risseeuw, partner bij Twynstra Gudde Interim Management.

Opkomst Generatie Y

De meerderheid van de ambitieuze jonge managers geeft aan niet in de top van het huidige, eigen bedrijf te willen werken. Wel hebben zij de behoefte om een maatschappelijke rol te vervullen of een eigen bedrijf te starten. De beloning in de vorm van een bonus blijkt niet het belangrijkste voor managers met ambitie. Uitdaging en verantwoordelijkheid staan voorop. "De groep jonge managers van de toekomst heeft behoefte aan vrijheid in gebondenheid, bijvoorbeeld door algemene kaders en concrete, haalbare doelen. Als zelfstandig individu neemt de jonge manager de volledige verantwoordelijkheid voor het beoogde resultaat. Organisaties moeten hen een veilige omgeving en aandacht bieden, willen zij kunnen excelleren," aldus Jacob Dijkstra, partner bij Twynstra Gudde Interim Management .

Duurzaamheid als uitdaging

Een andere uitdaging die jonge managers zien voor de top van hun organisatie is duurzaamheid. Bijna driekwart vindt dat duurzaam ondernemen een belangrijk aandachtsgebied van topmanagers hoort te zijn, maar slechts een derde stelt dat dit nu het geval is. Meer dan de helft van de jonge managers ziet duurzaamheid vooral als een imagotool voor topmanagers en geeft aan dat het nog minder hoog op de agenda is komen te staan als gevolg van de economische crisis. "Op korte termijn staan duurzaamheiddoelstellingen door de crisis mogelijk onder druk. Maar als je doorvraagt, hoor je dat managers ervan overtuigd zijn dat je op lange termijn niet aan het onderwerp ontkomt. Duurzaamheid is dus wel degelijk een thema," aldus Marjolein Risseeuw.

Huidige top lijkt 'crisis-proof'

Op de vraag of het huidige topmanagement in staat is de gevolgen van de crisis te beteugelen, geeft ongeveer de helft van de ondervraagden aan daar neutraal tegenover te staan; slechts twee procent is het er zeer mee eens dat dit het geval is. Toch hoeft de top niet te worden vervangen volgens de jonge garde: minder dan twintig procent is hiervan een voorstander. Jacob Dijkstra: "Juist in crisistijd moeten managers innovatieve projecten starten en aan vernieuwing doen. En dat vervolgens in de bedrijfsstrategie verwerken."

Tijdelijk of vast?

Twynstra Gudde Interim Management heeft voor het eerst ook interim managers naar hun mening gevraagd. Contracten worden steeds flexibeler en het onderscheid tussen vast of tijdelijk vervaagt. Zij blijken over een bredere horizon te beschikken, omdat zij in meer bedrijven hebben gewerkt. Interim managers denken vooral anders over het thema duurzaamheid. Zij vinden dat de huidige topmanagers hier onvoldoende aandacht voor hebben. Als het om het bestrijden van de crisis gaat, hechten interim managers minder waarde aan kritische eigenschappen als kennis en analytisch vermogen. Ook vinden zij dat de crisis niet kan worden opgelost door alleen naar het managen van de kosten te kijken.

Over het onderzoek

Het onderzoek 'Over de top' wordt jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel in opdracht van Twynstra Gudde Interim Management. Aan het online kwantitatieve onderzoek namen 600 managers tussen de 30 jaar en 40 jaar met een leidinggevende functie deel. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd waaraan 250 interim managers van Twynstra Gudde Interim Management deelnamen.

Twynstra Gudde Interim Management wil met dit onderzoek antwoord geven op de rijzende vraag of de nieuwe generatie managers al gekwalificeerd en welwillend is om de zittende top op te volgen. Uit het onderzoek komt naar voren wat de ambities en competenties zijn van deze groep voor een managementfunctie op het hoogste niveau. Twynstra Gudde Interim Management is direct gelieerd aan Twynstra Gudde, Adviseurs en Managers. Zie ook www.tgim.nl.

http://www.tgim.nl