www.bkb.nl/llowgenda: Website neemt voorschot op discussie op Lowlands

02/07/2009 10:00

Booij, Klusman en Van Bruggen

ZET HET OP DE POLITIEKE LLOWGENDA

WEBSITE NEEMT VOORSCHOT OP DISCUSSIE OP LOWLANDS

www.bkb.nl/llowgenda

Lowlandsgeneratie

Het zijn roerige tijden: De economische crisis slaat keihard toe. Het Nederlandse onderwijs verliest internationaal rap aan gezag. Integratie blijft een tijdbom in de samenleving.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, blijkt dat er veel aandacht voor politieke en maatschappelijke problemen is onder jongeren. Uit de ervaring van het Lowlands festival, campagnebureau BKB en nrc.next blijkt dat met name onder de zogenaamde 'Lowlandsgeneratie'(16 tot 35 jarigen) veel animo is voor maatschappelijke onderwerpen. Deze generatie heeft echter nauwelijks aansluiting bij het politieke debat en speelt ook nagenoeg geen rol als volksvertegenwoordiger in de politiek. Tijdens Lowlands 2009 zal deze generatie haar ideeën luid en duidelijk laten horen in het publieke debat.

Llowgenda

Op 21, 22 en 23 augustus vindt in Biddinghuizen een serie debatten plaats onder de noemer LLowgenda: de politieke agenda van de Lowlandsgeneratie. Elke dag discussiëren Lowlanders en experts over vijf centrale thema's, tot er een lijst concrete voorstellen ligt, die als burgerinitiatief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De vijf thema's zijn:


- Duurzaamheid, Klimaat, Milieu & Energie


- Onderwijs, Media & Cultuur


- Multiculturele samenleving & Integratie


- Democratie & Inspraak


- Internationale samenwerking & Buitenlands beleid

LLowgenda - het debat begint vandaag

Voorafgaand aan het debat tijdens het festival nemen we nu al een grondig voorschot op de discussie. Vandaag gaat daarom de website van LLowgenda online: www.bkb.nl/llowgenda. Hierop laten Lowlanders nu al weten hoe zij over deze thema's denken. Kunnen we in augustus meteen aan de slag.

http://www.bkb.nl/llowgenda


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie (