Woonbond


02-07-2009

Kabinet stimuleert scheiding wonen en zorg

WWI-minister Van der Laan en staatssecretaris Bussemaker van VWS willen wonen en zorg nog niet volledig scheiden, maar beiden gaan wel door met het stimuleren van het huidige, op toenemende scheiding van wonen en zorg gerichte beleid. Volgens de bewindslieden wordt daarmee de diversiteit in woonvormen, ook voor degenen die langdurige zorg nodig hebben, verder vergroot. Dat schrijven Van der Laan en Bussemaker in een brief die ze eind juni naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het in één keer invoeren van een scheiding van wonen en zorg heeft volgens de regering maar een beperkte efficiencywinst, terwijl dit wel grote nadelige financiële gevolgen met zich mee zou brengen voor met name alleenstaanden 65-plussers, Wajong-uitkeringsgerechtigden en alleenstaanden met een inkomen tot 25.000. Om die effecten te voorkomen kiezen de minister en de staatssecretaris ervoor deze drastische stap achterwege te laten en de weg van de geleidelijkheid te volgen.