Senternovem

02-07-2009 | EPCheck vernieuwd

Begin juli is de nieuwe EPCheck aan alle gemeenten gestuurd (t.a.v. de afdeling Bouw- en Woningtoezicht). Het computerprogramma EPCheck - dat door SenterNovem wordt uitgegeven - maakt het gemakkelijk om digitale EPC-berekeningen te controleren. Berekeningen van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) vormen een onderdeel van de aanvraag voor een bouwvergunning. De nieuwe EPCheck (versie 2.1) is afgestemd op de nieuwste versie van de NEN-rekenprogramma's voor de EPC (NPR 5129 en NPR 2917).

In de nieuwe EPCheck is tevens de mogelijkheid opgenomen om de controlepunten op de bouwplaats van een specifieke EPC-berekening door te zenden naar het digitale Toezichtsprotocol, dat uitgegeven wordt door de Vereniging BWT Nederland en Arcadis. Zo kunnen gemeenten die met het Toezichtsprotocol werken op de bouwplaats gericht controleren op de EPC-eisen.

Meer informatie over het Toezichtsprotocol kunt u vinden op de website van de Vereniging BWT Nederland (www.vereniging-bwt.nl/tzp).

SenterNovem faciliteert in opdracht van het ministerie van VROM gemeenten bij de controle van EPC-berekeningen en het toezicht op energieaspecten op de bouwplaats. Waar regels gelden, moet controle plaatsvinden. Al is het maar steekproefsgewijs. Zonder de medewerking van gemeenten worden de ambitieuze (inter)nationale doelstellingen op gebied van energiebesparing en klimaatverandering niet gehaald.

Naast het computerprogramma EPCheck heeft SenterNovem meer hulpmiddelen voor gemeenten beschikbaar. U leest er meer over op de EPNwebsite. De nieuwe EPCheck is hier ook te downloaden.

Heeft u EPCheck liever op cd-rom of heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met het Informatiepunt SenterNovem, tel: 030-2393533, e-mail: gemeenten@senternovem.nl.