Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


Zuideramstel wil af van betaald avondparkeren zuidelijke Rivierenbuurt


01-juli-2009

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft wethouder Gerson van de centrale stad gevraagd om het verplicht betaald avondparkeren te heroverwegen. Naar verwachting wordt in september duidelijk of dit kansrijk is.

De verplichting tot uitbreiding van avondparkeren is opgelegd door de centrale stad in het kader van het project Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS). Bedoeling was om met de extra parkeeropbrengsten maatregelen te bekostigen om het milieu in Amsterdam te verbeteren.

Bezwaar
Stadsdeel Zuideramstel heeft in de voorbereiding van VGS al bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de bloktijden in de avond in de gebieden zonder enige parkeeroverlast. Nu duidelijk is geworden dat de mogelijke parkeeropbrengsten niet ten goede komen aan milieumaatregelen ontbreekt voldoende grond om het betaald avondparkeren in het zuidelijk deel van de Rivierenbuurt voort te zetten.

Portefeuillehouder Paul Slettenhaar: Ik maak mij sterk om de keuze voor het wel of niet invoeren van het avondparkeren over te laten aan de stadsdelen. Wij hebben goed zicht op de parkeerdruk en de sociale gevolgen van betaald parkeren.