Ingezonden persbericht


KNCV TUBERCULOSEFONDS ONVANGT EUROPESE AWARD

Situatie in Oost-Europa zorgwekkend, EU traag in regionale regie

Den Haag, 2 juli 2009 - KNCV Tuberculosefonds heeft dinsdagavond na voordracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de tweede prijs van een Europese NGO award gewonnen in de strijd tegen tuberculose. De award is uitgereikt door de Europese Commissie, European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en het Europese regiokantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Euro). Dit gebeurde tijdens een Europese bijeenkomst over tuberculosebestrijding in Luxemburg. KNCV Tuberculosefonds heeft de award gekregen voor haar inspanningen op het gebied van tuberculosebestrijding in Europa, in het bijzonder in Oost-Europa.

KNCV Tuberculosefonds is erg blij met de erkenning voor haar werk. Desalniettemin is KNCV Tuberculosefonds zeer bezorgd over de ontwikkelingen in de Europese regio. KNCV Tuberculosefonds wil de toekenning van de award dan ook vooral gebruiken om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen in de Europese regio en om een oproep te doen aan de Europese Unie om leiderschap te nemen in een regio-brede aanpak van de tuberculosebestrijding. Zonder verhoogde inspanning zal Europa de millenniumdoelen voor het terugdringen van tuberculose niet gaan halen. Regievoering vanuit de EU is hoogstnoodzakelijk. Deze stap wordt nog te weifelend gezet. Een nauwe samenwerking tussen EU, WHO Euro, ECDC, maatschappelijke organisaties en technische partners is hierbij van groot belang. KNCV Tuberculosefonds roept dan ook alle 53 landen van de WHO Europa regio op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de belofte uit de 'Berlijnverklaring' over tuberculosebestrijding (oktober 2007) met grotere daadkracht te verwezenlijken.

Situatie in Oost-Europa zorgwekkend: multiresistente tuberculose hoogste ter wereld

Europa herbergt slechts zes procent van het totale aantal geschatte tuberculosepatiënten wereldwijd. Het aandeel patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-tbc) in Europa is echter het hoogste ter wereld. En het probleem neemt nog steeds toe. Er zijn naar schatting bijna 70.000 gevallen van multiresistente tuberculose in Europa(1).

Extensief-resistente tuberculose (XDR-tbc), een vorm van multiresistente tuberculose die ook resistent is tegen twee belangrijke categorieën tweedelijns medicijnen, wordt in bijna alle Europese landen aangetroffen. Ook dat is wat KNCV Tuberculosefonds betreft een zorgwekkende ontwikkeling omdat de kans op genezing van XDR-tbc zeer klein is. Alleen goede bestrijding van de normaal gevoelige tuberculose en MDR-tbc kan de verdere toename van onbehandelbare vormen van resistente tuberculose indammen.

Derde punt van zorg is dat tuberculose de belangrijkste doodsoorzaak is onder mensen met een hiv-infectie. Oost-Europa heeft de snelst groeiende hiv/aids-epidemie in de wereld. De dreiging van de dubbele tuberculose/hiv-epidemie neemt daardoor toe.

Tuberculose bedreigt ook Nederland

Door verwaarlozing van tuberculose en multiresistente tuberculose (MDR-tbc) is de tbc-epidemie ten oosten van ons land nu ook een bedreiging voor de volkgezondheid binnen de Europese Unie. Een doortastende aanpak in Oost-Europa kan de volksgezondheid in Nederland en de rest van de Europese Unie beschermen tegen MDR/XDR-tbc. Niet alleen uit Europese solidariteit maar ook uit nationaal belang kan de aanpak van tuberculose bij de bron niet langer worden uitgesteld. Zonder ingrijpen dreigen sommige delen van Europa terug te glijden naar de epidemiologische situatie van de jaren vijftig toen er geen effectieve medicijnen waren tegen tuberculose.


- einde persbericht -

KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds is een medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het wereldwijd terugdringen van tuberculose. Tuberculose is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte. Wereldwijd krijgen jaarlijks ruim negen miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven ruim 1,7 miljoen mensen. Onnodig want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. Samen met hiv/aids en malaria vormt tuberculose de top drie van meest dodelijke infectieziekten ter wereld. KNCV Tuberculosefonds redt met haar activiteiten wereldwijd vele levens.

Kijk voor meer informatie op www.tuberculose.nl. Hier zijn ook de volgende factsheets te downloaden:


· Tuberculose: de feiten


· Tuberculose en hiv/aids


· Tuberculose en armoede


· Tuberculose in Europa


· Multiresistente tuberculose


· Prevalentiestudies en tbc-bestrijding

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht