Gemeente Breda

Breda treedt toe tot vereniging Midwaste

logo Midwaste.png

Afvalservice van de Gemeente Breda sluit zich aan bij de vereniging Midwaste, een coöperatie van afvalinzamelbedrijven, die in handen zijn van de overheid.

Deze coöperatie voorziet in de behoeften van haar leden op het gebied van de handel in afvalstoffen en zorgt voor advisering en bemiddeling op het gebied van afval. In Midden- en West-Brabant was Breda tot nu toe de enige grote gemeente die nog geen lid was.

Deelname aan de coöperatie is een garantie voor een goede afzet van het afval dat de gemeente inzamelt. De vermindering van de kosten komt ten goede aan de Bredase huishoudens via verrekening in de afvalstoffenheffing.
Bovendien stimuleert deelname aan de coöperatie de samenwerking tussen overheden op het gebied van afval. Daardoor verbetert hun onderhandelingspositie.

Midwaste behoort tot de top vijf van Nederland. De leden zamelen bij ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens afval in.

Breda, 2 juli 2009