Gemeente Coevorden

Gemeente nodigt organisaties uit mee te doen aan Wmo-markt

De gemeente Coevorden organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn 2000 en het Algemeen Maatschappelijk Werk op zaterdag 12 september 2009 een grote Wmo-markt op de Markt in Coevorden. De gemeente nodigt alle organisaties die iets doen op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) uit om met een marktkraam deel te nemen aan deze markt. Dit kunnen bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, sportverenigingen of verenigingen van dorpsbelangen zijn, maar ook kinderopvang en de bibliotheek. Aanmelden kan tot en met 31 juli.

Deze Wmo-markt bestrijkt alle negen prestatievelden van de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

De markt is op zaterdag 12 september 2009 van 11:00 uur tot 16:00 uur op de Markt in Coevorden. De gemeente Coevorden zorgt voor de marktkraam. U dient zelf te zorgen voor de inrichting van de kraam en de vertegenwoordiging van uw organisatie. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij de gemeente Coevorden. Tevens vindt u het aanmeldformulier onderaan dit nieuwsbericht. Uw aanmelding dient vóór 31 juli 2009 binnen te zijn. Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u altijd contact opnemen mevrouw E. Kampman, telefoonnummer 0524 - 598598. Als er te veel aanmeldingen zijn, kan de gemeente Coevorden besluiten om organisaties, om organisatorische redenen, niet toe te laten.

Download het aanmeldformulier >>