Gemeente De Marne


Tijdelijke stremming Aagtsweg

Door uitvoering van onderhoud aan de brug (nieuwe Hoornstertil) in de Aagtsweg (Wehe-den Hoorn - Eenrum) is deze weg voor alle verkeer gestremd van 8 t/m 10 juli. Een omleidingsroute is met borden aangegeven.

Werkzaamheden aan bruggen Aagtsweg

Door het uitlopen van de werkzaamheden aan de bruggen in het fietspad Wehe-den Hoorn - Eenrum duurt de stremming van het fietspad tot ongeveer eind september. De tijdelijk ingestelde verkeersmaatregelen langs de Aagtsweg blijven zolang van kracht. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Bosscher van de gemeente De Marne, afdeling Realisatie en Beheer tel. (0595) 575 554.

Leens, 2 juli 2009.