FNV

Persbericht

FNV groeit in eerste kwartaal met 8000 leden

De FNV zag over het eerste kwartaal van dit jaar het ledental met ruim 8000 (0,6%)stijgen. Daarmee komt het totaal van Nederlands grootste vakcentrale op 1.376.000 leden. Vorig jaar werd nog een licht verlies van 0,2% geleden, maar al in de laatste maanden van 2008 ging de curve opwaarts.

De bulk van de ledenwinst komt voor rekening van de drie grootste bonden. Zo schreef FNV Bondgenoten ruim 3300 nieuwe leden in en komt daarmee op 477.000. De per 1 januari aangesloten seniorenbond ANBO deed het met 2900 leden erbij ook heel goed. En de tweede FNV-bond ABVAKABO groeide met 2000 nieuwe leden naar ruim 350.000. Onderwijsbond AOb (plus 600) en FNV Zelfstandigen Bouw (plus 700) continueerden hun winst van de laatste jaren.

Oorzaken van de ledengroei zijn volgens de FNV niet eenduidig. Het gaat volgens de vakcentrale om een mix van factoren, zoals de ledenwerfcampagne 'Power to...' in januari, de invloeden van de economische crisis. Maar ook de inspanningen van de vakbeweging om de gevolgen van die crisis te verzachten door bijvoorbeeld de invoering van deeltijd-ww.


FNV