Vereniging Milieudefensie


Milieudefensie met houtindustrie op onderzoeksreis Kameroen

2 juli 2009 - Milieudefensie gaat begin deze maand samen met haar Kameroenese en Franse zusterorganisaties én met vertegenwoordigers van de Franse houtindustie* op onderzoeksmissie in Kameroen. Van 2 tot 9 juli bezoeken zij verschillende gebieden waar illegaal wordt gekapt. Ook gaan ze op bezoek bij Nederlandse houtbedrijven die wél duurzaam te werk gaan en daarmee het goede voorbeeld geven. Milieudefensie lanceerde in juni een onderzoek naar illegale houtkap door het Kameroenese bedrijf Cana Bois**. Dit bedrijf plunderde een bosreservaat voor de Europese houtmarkt. Het hout werd onder meer verscheept naar Amsterdam, Frankrijk en Spanje. Bossencampaigner Danielle van Oijen van Milieudefensie: "Ook vertegenwoordigers van de Europese houtindustrie gaan nu, tijdens de onderzoeksmissie, met eigen ogen zien wat de impact is van de illegale kap in het bos. Niet alleen worden de grootste en mooiste bomen gestolen en worden grote stukken bos verwoest voor wegen en opslagplaatsen, ook leidt het aanleggen van boskapwegen tot meer stroperij."

Ministerie van Bossen en Fauna Tijdens de missie wordt ook een bezoek gebracht aan mensen die in de illegaal en destructief gekapte bossen wonen en daarvan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Zij ondervinden aan den lijve de negatieve gevolgen van illegale kap. De missie wordt op 9 juli afgesloten met een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Kameroenese Ministerie van Bossen en Fauna (MINFOF). Zij krijgen aanbevelingen voor maatregelen om de illegale houtkap in hun land te stoppen.

De bossencampaigner van Milieudefensie zal, wanneer dat mogelijk is, via Twitter vanuit de bossen van Kameroen laten weten hoe de missie er voor staat. Volg haar via www.twitter.com/Milieudefensie


*IFIA (Interafrican Forest Industries Association) en ATIBT (L'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux)
** Cana Bois Rapport