VVD1-7-2009

VVD: Stervenden hebben recht op ongelimiteerde zorg

De VVD vindt dat Bussemaker de juiste beslissing neemt om patiënten die op sterven liggen, voortaan voor onbepaalde tijd zorg te verschaffen. Bussemaker heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer beloofd.

Anouchka van Miltenburg heeft in het programma Netwerk aandacht gevraagd voor het feit dat de toewijzing van deze zogeheten palliatieve zorg tot nu toe voor hoogstens een jaar geldig was. Dit had tot gevolg dat zorg voor patiënten die langer dan een jaar blijven leven, van het ene op het andere moment stopte of drastisch werd verminderd.

De VVD is van mening dat het CIZ niet de aangewezen instelling is om de zorgbehoefte te bepalen, zeker niet nu blijkt dat het CIZ in veel gevallen zonder huisbezoeken zorg toewijst en niet afgaat op het oordeel van de huisarts.

"Een professional zou moeten bepalen wat passende zorg is.", aldus Van Miltenburg.