NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars

NVB protesteert tegen tariefsverhoging Kadaster

Vandaag overlegt de Vaste Kamercommissie voor VROM met de minister van VROM over de exhorbitante tariefsverhoging van het Kadaster per 1 augustus a.s.

Gisteren, aan de vooravond van dit debat heeft NVB zich, met een per e-mail verzonden brief, tot de leden van de Vaste Kamercommissie gewend. NVB heeft de Kamerleden met klem gevraagd er bij de minister op aan te dringen de tariefsverhoging, de zoveelste op een rij in de afgelopen jaren, geen doorgang te laten vinden. De tariefsverhoging komt op een bijzonder ongelukkig moment en betekent bij invoering tevens dat inefficiënte bedrijfsvoering beloond wordt.


---