Gemeente Dordrecht

Alle vrijwilligers verzekerd

Met ingang van 1 oktober 2009 zijn alle vrijwilligers in Dordrecht verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid. Dat is ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een voorstel voor de verzekering naar de gemeenteraad die in september een besluit kan nemen. De verzekering gaat dan in op 1 oktober. Met ingang van 2009 krijgt de gemeente via het gemeentefonds jaarlijks ¤ 28.200 van de rijksoverheid voor die vrijwilligersverzekering.

Het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk (SSKW) beoordeelt of iemand vrijwilliger is.

Op dit moment zijn alleen vrijwilligers verzekerd die zijn aangesloten bij een instelling die de verzekeringspremie kan betalen. Dat betekent dat sommige vrijwilligers wel verzekerd zijn, maar andere niet. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers verzekerd zijn. Dat onderstreept het belang dat Dordrecht hecht aan vrijwilliggerswerk.

Datum 2 juli 2009Gemeente Dordrecht