Gemeente Bussum

Afhalen in beslaggenomen (brom)fietsen

Foutparkeerders van fietsen en brommers rondom station Naarden-Bussum kunnen hun verwijderde vervoersmiddel tot en met vrijdag 24 juli 2009 afhalen. Na deze datum voert de gemeente Bussum de (brom)fietsen af die tot 16 maart 2009 zijn verwijderd en niet door hun eigenaar zijn opgehaald.

Veiligheid

Sinds september 2006 houdt de gemeente regelmatig fietsopruimacties rondom het station. Dit gebeurt om de veiligheid in het stationsgebied te vergroten en de overlast voor omwonenden en reizigers te beperken. De gemeente neemt hierbij fietsen en bromfietsen mee die buiten de bewaakte en onbewaakte stallingen staan. Door het regelmatig wegnemen lijkt het gedrag van deze groep (brom)fietseigenaren te veranderen en is de situatie rond het station Naarden-Bussum verbeterd. Daarom blijft de gemeente de fietsenacties handhaven.

Â

(brom)fiets verwijderd

Hebt u het vermoeden dat uw (brom)fiets de afgelopen maanden rondom het station is verwijderd, bel dan met de Servicelijn van de gemeente. Tegen betaling van 15 euro kunt u uw eigen (brom)fiets weer meenemen. U moet wel kunnen aantonen dat de fiets of brommer uw eigendom is. Voor inlichtingen over het afhaaladres kunt u bellen met de Servicelijn. U kunt tot en met 23 juli bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur naar tel. (035) 692 88 98.

Â