Gemeente Voorschoten

Wijziging agenda commissie WRG

vergaderhamer Het agendapunt Groenstructuurvisie is verwijderd van de agenda van de vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen van 2 juli 2009.

De commissie behandelt dit onderwerp na het zomerreces.
* 2 juli 2009