VU medisch centrum

Uniforme verwijsprocedure voor huisarts basisregio

2 juli 2009

VU medisch centrum heeft in het kader van het project 'De Rode Loper' de verwijsprocedure voor huisartsen uit de basisregio gestroomlijnd en uniform gemaakt. Voor alle poliklinieken geldt vanaf juli dat wanneer een huisarts zijn faxverwijzing voorziet van een VUmc-basisregiosticker de patiënt gegarandeerd binnen twee weken een afspraak krijgt. Naast de presentatiegarantie voor spoedgevallen biedt VUmc hiermee nu ook een prima service aan huisartsen voor verwijzing van niet-spoedeisende patiënten.
bron: Tracer