VU medisch centrum

Tevredenheid over resultaten

Onderwijsprogramma vrijwillig getoetst


2 juli 2009

De geneeskundeopleiding van VUmc kent al sinds 2005 een nieuw curriculum. Daarom besloot Margreeth van der Meijde, directeur van het instituut voor onderwijs en opleiden, eerder dan de geplande accreditatie in 2013, een vrijwillige toetsing van de kwaliteit van het opleidingsprogramma aan te vragen.

Het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) visiteert regelmatig alle universiteiten en hogescholen om te beoordelen of onderwijsprogramma's aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Voor 2013 staan de medische faculteiten op het programma. Dat vond Van der Meijde wel erg ver weg; sinds 2005 kennen we bij VUmc immers al een nieuw curriculum voor de geneeskundeopleiding. Daarom besloot zij een vrijwillige toetsing aan te vragen. "Regeren is vooruitzien. Wij evalueren zelf natuurlijk ook onze onderwijsprogramma's. Ons openstellen voor een wijdere blik van externe experts versterkt onze positie. We stellen ons toetsbaar en transparant op, iets wat VUmc hoog in het vaandel heeft."

Waan van alledag
Er waren evenwel de nodige reserves tegen het plan. Want wat als er conclusies uit zouden komen, waarmee de organisatie vervolgens niets zou doen? Dan zou het rapport in 2013 ongetwijfeld weinig positief zijn. Van der Meijde: "Ik begreep de reserves goed. Als je laat evalueren, dan verplicht je jezelf om wat met de conclusies te doen. Ik was echter vol vertrouwen dat we met het rapport juist ons voordeel konden doen. Wat ook meespeelde is dat deze toetsing niet openbaar is." En zo geschiedde. Wat volgde was een proces waarin een projectgroep een zelfevaluatie schreef, inclusief aandachtspunten. En een proces waarbij tijd was om naar het onderwijsprogramma te kijken. Van der Meijde: "Dat beviel ons goed; want in de waan van alledag komen we meestal niet toe aan een beschouwende blik vanaf de zijlijn. We ontwikkelden een houding van: we doen wat we kunnen en daar zijn we trots op; vertel ons dus maar wat jullie daar als experts van vinden."

Waardering
Op 4 en 5 juni vond de voorlopige terugkoppeling plaats. De visitatiecommissie ziet in VUmc-compas een onderwijsprogramma dat met veel inzet en ambitie tot stand is gekomen. Zij uitte waardering voor de opzet van zowel het bachelor- als masterprogramma. Studenten zijn unaniem zeer enthousiast over het programma. Verbeterpunten zijn er ook. Van der Meijde: "Het onderwijsaanbod binnen de bachelor is gefragmenteerd, beter is het rode draden te aan te brengen, iets wat ook al bleek uit de eigen evaluatie. Er is daarnaast meer sturing op het wetenschappelijke niveau van ons onderwijs gewenst. Een volgend verbeterpunt betreft de onderwijsorganisatie: die was afgelopen jaren breed opgezet vanwege het nieuwe curriculum. Nu dat staat, is het beter de organisatie weer te vereenvoudigen. Als vierde punt noemde de commissie het borgen van het kwaliteitsniveau van het geboden onderwijs bij zowel VUmc als de partnerziekenhuizen." Een officiële rapportage volgt in augustus. Van der Meijde: "We gaan daarna met de raad van bestuur om de tafel. Het doel daarvan is dat zij het startsein geven voor het vervolgtraject, zowel binnen de opleiding geneeskunde als binnen VUmc."

Ellen Kleverlaan
bron: Tracer