VU medisch centrum

Samenwerking met Zaans Medisch Centrum

2 juli 2009

Het Zaans Medisch Centrum en VU medisch centrum werken al langere tijd samen op verschillende terreinen. Beide partijen hebben de wens uitgesproken deze samenwerking te intensiveren en duurzaam samen te werken op de kerntaken patiëntenzorg, acute zorg, onderwijs & opleiding, diagnostische ondersteuning en onderzoek. Daartoe werd op 27 mei een samenwerkingsovereenkomst besproken. Voor de IC, acute zorg, apotheek, MMI, neurochirurgie, KNO en dermatologie zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. De overeenkomst wordt in de toekomst uitgebreid met andere samenwerkingsprojecten.
bron: Tracer