Waterleidingmaatschappij Drenthe

WMD is goud waard02 juli 2009 Schoon terrein en schoon drinkwater

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) heeft een unieke prestatie geleverd op het gebied van duurzaam terreinbeheer en duurzame waterkwaliteit. WMD heeft de hoogste status verdiend door zich, als eerste bedrijf in Noord-Nederland, voor goud te certificeren met de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Als leverancier van drinkwater en eigenaar van natuurgebieden streeft WMD naar duurzaamheid bij alle bedrijfsprocessen. Stichting Milieukeur overhandigde op 26 juni het certificaat goud van het keurmerk Milieukeur aan directeur Karst Hoogsteen en voorzitter van de raad van commissarissen Tanja Klip-Martin.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Stichting Milieukeur (SMK) heeft een praktisch certificatiesysteem ontwikkeld â de Barometer Duurzaam Terreinbeheer â om duurzaam beheer van groene en verharde terreinen op een duidelijke manier in beeld te brengen. Daarbij worden eisen gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met zwerfafval en hondenpoep, het bevorderen van terreinbeheer gericht op natuurwaarden en de inkoop van duurzame materialen. Belangrijkste aandachtspunt is het terugdringen en voorkomen van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater. Deze barometer heeft drie niveaus: brons, zilver en goud. Als het gouden niveau wordt behaald, heeft de deelnemer recht om het keurmerk Milieukeur te gebruiken.

Wie volgt?
De komende jaren wil WMD samen met de provincie Drenthe zo veel mogelijk terreinbeheerders in de provincie Drenthe ertoe aanzetten om zich aan gecertificeerd duurzaam terreinbeheer te verbinden. Overheden en terreinbeherende organisaties zouden als eerste het goede voorbeeld moeten geven.
logo duurzaam terreinbeheer