Partij van de Arbeid

Kapitaalinjectie ABN Amro

02-07-2009 11:46

Minister Bos heeft van tevoren toestemming aan de Kamer gevraagd voor zijn plan om de kapitaalbuffer van ABN Amro te versterken. Toezichthouder DNB eist deze kapitaalinjectie, zodat het Nederlandse deel goed op eigen benen kan staan als de bank straks in wordt gesplitst in een Nederlands, Spaans en Brits deel. Minister Bos. Ik wil elke euro die ik in ABN Amro en Fortis steek, terugzien.

PvdA-kamerlid Paul Tang: Deze kapitaalinjectie is van een heel andere orde dan de vorige. Toen waren het reddingsoperaties. Hier gaat het er om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. Er is geen haast bij, en het is daarom ook goed dat de minister dit vooraf aan de Kamer voorlegt. Doorslaggevend is dat de injectie ook weer goed uit kan pakken voor de belastingbetaler.

Het is voor het eerst dat de staat geld in ABN Amro steekt. Er is verwarring over sommige bedragen; er wordt door sommigen gedacht dat de staat eerder al 6,5 miljard in ABN Amro heeft gestoken, maar dat is niet zo.

Fortis was de directe eigenaar van het Nederlandse deel van ABN Amro. Toen de overheid Fortis nationaliseerde, werd de staat slechts indirect eigenaar van het Nederlandse ABN Amro-deel. Daarom heeft minister Bos dat deel bij Fortis weggehaald. Daardoor werd Fortis 6,5 miljard euro minder waard en de staat datzelfde bedrag rijker. Maar tegelijkertijd schold de staat Fortis een lening van 6,5 miljard euro kwijt, en op die manier verliep de operatie vestzak-broekzak. Alles speelt zich af binnen het staatsvermogen. Het grote voordeel was en is echter dat de overheid nu directe zeggenschap heeft over ABN Amro. Dit gebeurde eind vorig jaar al.

Het is volgens Tang belangrijk dat de splitsing van het vroegere ABN Amro zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Daarna kan de fusie tussen Fortis en het Nederlandse ABN Amro deel namelijk pas plaatsvinden. Door die fusie profiteren de twee banken van elkaars kennis en functies. Tot nu toe hebben ze elk nog een eigen bestuur en infrastructuur.

De overheid neemt een deel van de risicos van de bank over, en die betaalt daar een hoge premie voor. Het is de bedoeling dat de investeringen worden terugverdiend. Minister Bos heeft daarom voor een relatief veilige manier van investeren gekozen. Ik wil elke euro die ik in ABN Amro en Fortis steek, terugzien.