Inspectie jeugdzorg laat kinderen weghalen

Onverantwoorde jeugdzorg door particulieren
Inspectie jeugdzorg laat kinderen weghalen

Utrecht, 2 juli 2009

Bij twee particulieren is tijdens onverwacht toezicht door de Inspectie jeugdzorg onverantwoorde jeugdzorg geconstateerd; de kwaliteit van zorg ontbreekt en de veiligheid van de kinderen is niet gegarandeerd. De inspectie vindt dit onacceptabel en heeft aangedrongen op het weghalen van de kinderen. Meerdere Bureaus Jeugdzorg en jeugdzorgaanbieders hebben gebruik gemaakt van deze particulieren die onverantwoord en oncontroleerbaar te werk gaan. De inspectie heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) en MOgroep Jeugdzorg gevraagd hard op te treden als er nog langer gebruik wordt gemaakt van particulieren.

De Inspectie jeugdzorg heeft in mei en juni onverwacht toezicht uitgevoerd bij Stichting Kind in Langenboom en Back to Basics in Hilversum. Aanleiding voor de bezoeken waren zorgwekkende signalen en meldingen. Het ging hierbij om kinderen die in het kader van crisisopvang of overbruggingszorg, in afwachting van een plek in de reguliere jeugdzorg, bij deze particulieren waren geplaatst. Beide instellingen vingen kinderen op met een indicatie voor jeugdzorg. Klemmend was in dit geval dat veel van de geplaatste kinderen langer dan drie maanden bij deze particulieren verbleven en sommige zelfs langer dan een jaar. De kinderen die bij dergelijke particulieren worden geplaatst krijgen niet de behandeling die zij nodig hebben en waarvoor zij zijn geïndiceerd. Volgens de inspectie is bij de plaatsing en ook daarna door niemand voldoende stil gestaan bij de vraag of dit wel geschikte plekken waren voor deze kinderen.

De Inspectie jeugdzorg vindt het van belang dat op korte termijn dit type aanbod in kaart wordt gebracht. De inspectie gaat er vanuit dat de provincies maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Bureaus Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders alleen plaatsen in instellingen die voldoen aan de eisen in de Wet op de jeugdzorg en de afspraken zoals vastgelegd in het Protocol Nieuwe Zorgaanbieders.
RVD Mediafeed