Mannen en vrouwen - overeenkomsten en verschillen in beleggingsgedrag

02/07/2009 12:10

AXA Investment Managers

Financiële kennis

Gevraagd naar de eigen financiële kennis, zijn vrouwen bescheidener dan mannen; 65% is naar eigen zeggen goed op de hoogte van financiële mogelijkheden, tegenover 75% van de mannen. De AXA IM Kennisindex, een objectieve graadmeter voor het werkelijke kennisniveau onder de populatie van een land, geeft interessante gegevens over de feitelijke verschillen in financiële kennis onder populaties. Deze onlangs geïntroduceerde index maakt het mogelijk om het kennisniveau weer te geven in een cijfer tussen 0 en 100.

Op basis van de AXA IM Kennisindex is slechts 1% van de zelfbenoemde "experts" vrouw, tegen 9% van de mannen. Van de "gevorderden" is bijna 40 % man tegen slechts 20% van de vrouwen. Onder de "leken" is het beeld andersom; dubbel zoveel vrouwen als mannen treft deze classificatie.

Crisis

Ondanks dat vrouwen minder kennis hebben van beleggingsproducten, ontpoppen ze zich wel als de betere beleggers. Slechts 14% van de vrouwen geeft aan verliezen op beleggingen geleden te hebben als gevolg van de crisis, tegen 27 % van de mannen. Dit beeld wordt bevestigd uit resultaten van andere onderzoeken waaruit blijkt dat de rendementen die vrouwelijke beleggers behalen hoger zijn dan die van mannelijke beleggers.

Keuzecriteria beleggingsfonds

Aangezien vrouwen de betere beleggers zijn is dit een interessant punt. Waarop baseren ze de keuze om in een bepaald fonds te beleggen? Terwijl voor 1/3 van de mannen de waardeontwikkeling van een fonds het belangrijkste criterium is bij het maken van hun beleggingskeuze geldt dit voor slechts 1 op de 4 vrouwen. Vrouwen geven aan meer waarde te hechten aan aanbevelingen van vrienden en familie.

Oudedagvoorziening

28% van de vrouwen en 35% van de mannen acht beleggen in een fonds een uitstekende oudedagvoorziening. Een groot deel van hen bezit echter (nog) geen aandelen in beleggingsfondsen. Van hen vinden twee keer zoveel vrouwen als mannen het te omslachtig om zich in een fonds te verdiepen. En als ze dat al willen, hebben drie keer zoveel vrouwen als mannen moeite om aan goede informatie te komen. Waar ze opmerkelijk eensgezind over zijn, is het gebrek aan liquide middelen: 47% van zowel mannen als vrouwen geeft aan hier nu geen geld voor te hebben.

Onderzoek TNS Infratest

Deze verschillen in beleggingsgedrag tussen mannen en vrouwen blijken uit een nadere analyse van een in maart 2009 door TNS Infratest (voorheen TNS Nipo) gehouden onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek werd tevens in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uitgevoerd.