Bpf Detailhandel verlengt contract met Syntrus Achmea

02/07/2009 12:11

Syntrus Achmea

DE MEERN, 2 juli 2009 - Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel en Syntrus Achmea Pensioenbeheer hebben een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot een vernieuwde uitbestedingsovereenkomst voor het pensioenbeheer. Het contract wordt naar verwachting in september getekend. Aan het nieuwe contract zijn intensieve gesprekken vooraf gegaan tussen het pensioenfonds en Syntrus Achmea. In het nieuwe contract is een aantal nieuwe dienstverleningsafspraken opgenomen. Daarmee is de basis gelegd voor de contractverlenging per 1 januari 2010.

Het bestuur van Bpf Detailhandel heeft een nieuw pakket van eisen opgesteld waaraan de pensioenuitvoerder moet voldoen. Werkgeversvoorzitter Benne van Popta: "Met name op het gebied van kwaliteit en efficiency zijn stevige uitgangspunten geformuleerd en verwerkt in dienstverleningsafspraken. Deze zijn vervolgens grondig besproken met het management van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. De intensieve gesprekken hebben het bestuur overtuigd van de kwaliteit van de Syntrus Achmea organisatie. Het bestuur weet wat ze kan verwachten en Syntrus Achmea waar ze aan moet voldoen. Wij zien dan ook met vertrouwen uit naar de toekomst."

Directievoorzitter Syntrus Achmea Hans Snijders is verheugd over de intentieovereenkomst "We zijn erg blij met het uitgesproken vertrouwen. Syntrus Achmea heeft de afgelopen maanden op een constructieve wijze met het bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel gesproken over de dienstverlening.. Het pensioenfonds Detailhandel is al veel jaren klant Syntrus Achmea. Als het aan ons ligt, komt daar nog een flink aantal jaren bij. Er is met het nieuwe contract een basis gelegd waarop we niet alleen tot een verlenging zijn gekomen, maar ook met het bestuur gezamenlijk kunnen werken aan nieuwe ontwikkelingen.'

Bij het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel zijn 30.000 werkgevers, 240.000 deelnemers, 640.000 gewezen deelnemers en 60.000 gepensioneerden aangesloten. Het is daarmee een omvangrijk pensioenfonds. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Syntrus Achmea Vastgoed.