ChristenUnie


Wetenschappelijk Instituut
Liberale verwijt van betutteling is retoriek (NIEUW PUBLICATIE)

Liberale verwijt van betutteling is retoriek (NIEUW PUBLICATIE)

donderdag 02 juli 2009 11:02 Dit kabinet van betutteling beschuldigen, is een kwestie van retoriek en niet de uitkomst van een adequate analyse van kabinetsbeleid en samenleving. Zo luidt de conclusie van een onderzoek dat Maarten Vogelaar voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft gedaan.

Dit kabinet van betutteling beschuldigen, is een kwestie van retoriek en niet de uitkomst van een adequate analyse van kabinetsbeleid en samenleving. Zo luidt de conclusie van een onderzoek dat Maarten Vogelaar voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft gedaan.

Op de website van de VVD heeft lange tijd een betuttelingsbarometer gestaan, als illustratie van het liberale verwijt dat kabinet onnodig bevoogdend is. In zijn onderzoek heeft Vogelaar, student politicologie aan de Vrije Universiteit, allereerst betutteling gedefinieerd. Daar is volgens hem sprake van als de overheid een gedragsverandering afdwingt die geen balans kent tussen individuele vrijheid, haalbaarheid en proportionaliteit, algemeen belang en het zelfregulerende vermogen van maatschappelijke verbanden.

Daarna onderzocht Vogelaar of Balkenende IV op het terrein van de seksuele moraal, jeugd en gezinspolitiek en het antirookbeleid betuttelend zou zijn. Daarbij is dat beleid niet alleen beoordeeld aan de hand van de definitie van betutteling, maar is ook gekeken of het afwijkt van het beleid van voorgaande kabinetten en dat van andere Europese landen. Bovendien is de culturele context in ogenschouw genomen, waarin veel meer behoefte is aan solidariteit en overheidsoptreden, in reactie op de grote nadruk op individuele vrijheid van de jaren tachtig en negentig.

De politicologiestudent concludeert dan dat het huidige beleid op de genoemde terreinen overeenkomt met een internationale trend, past in de culturele context en grotendeels voortbouwt op beleid van voorgaande kabinetten. Vogelaar: "Het is veelzeggend dat een progressief stadbestuur als dat van Amsterdam bijvoorbeeld het voortouw neemt in het terugdringen van prostitutie."