Gemeente Breda

Gemeentelijke dienstverlening Breda weer een stukje beter

Er is een stijgende lijn waarneembaar in de dienstverlening van de Gemeente Breda aan burgers en bedrijven. Alle kanalen die daarvoor gebruikt worden - balie, telefoon, post, e-mail en internet - laten een verbetering zien. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage van het Programma Dienstverlening over de periode oktober 2008 tot en met april 2009.

Wethouder Willems: We hebben weer wat stappen gezet om er voor te zorgen dat burgers en bedrijven in onze stad snel, deskundig en vriendelijk geholpen worden. De wachttijd aan de balies is afgenomen, de telefonische bereikbaarheid toegenomen en steeds meer producten worden digitaal aangevraagd en verwerkt. Ook wordt de post sneller afgehandeld dan voorheen. Duidelijke verbeteringen zijn dat je nu op afspraak aan de balie terecht kunt en dat de afhandeltijd van een bouwvergunning teruggebracht is van 12 naar 8 weken.

De gemiddelde wachttijd aan de balies in het Stadskantoor is in het laatste half jaar afgenomen met ongeveer 8,5%. De openingstijden zijn verruimd met de mogelijkheid om op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur op afspraak langs te komen voor verschillende producten. De bereikbaarheid van de gemeente via de telefoon steeg van 70% naar bijna 96%. Dat is vooral toe te schrijven aan een verbetering in de techniek van de telefooncentrale. Daardoor is het telefoonverkeer beter geregeld. Kregen bellers voorheen een ingesprektoon als alle medewerkers bezet waren, nu komen ze in een korte wachtrij. Gemiddeld bijna 82% van de telefoontjes wordt nu binnen 20 seconden opgenomen. In februari van dit jaar is het elektronisch loket (E-loket) op de gemeentelijke website vernieuwd. In een klantvriendelijke omgeving kan men daar nu digitale aanvragen stellen voor verschillende producten, bijvoorbeeld het melden van grofvuil, aanvragen van een vergunning of aangifte doen voor hondenbelasting.
Het aantal bezoekers van de website steeg licht; het aantal digitaal afgehandelde aanvragen voor producten nam met meer dan 100% toe. Verder wordt in 84% van de gevallen de post op tijd afgehandeld, iets meer dan in de vorige periode. . Met e-mails gebeurt dat in 77% van de gevallen. De komende maanden zal ondermeer aandacht worden besteed aan het verbeteren van de postafhandeling.

Ten opzichte van de cijfers uit het Burgerjaarverslag 2008 die afgelopen week bekend werden is
er een behoorlijke vooruitgang geboekt. Veel van de hierboven beschreven verbeteringen vonden plaats in de eerste vier maanden van 2009.

Via de link hieronder is de nota in te zien.

Breda, 2 juli 2009

Vijfde voortgangsrapportage programma dienstverlening Breda