Gemeente Breda

Gemeente biedt ondernemers handig overzicht van bestaande regelingen

ondernemersregelingen.JPG

De Gemeente Breda heeft vanaf vandaag alle regelingen die van belang zijn voor ondernemers in deze tijden van crisis, overzichtelijk op een rij gezet in een digitale brochure op de website www.breda.nl.

Waar kan een ondernemer krediet of investeringssubsidie krijgen? Welke ondersteuning is er voor starters? Waar moet je zijn voor innovatiesubsidies? Welke regelingen zijn er op het gebied van uitkeringen, bijstand en schuldhulpverlening voor zelfstandigen? Deze en andere vragen worden helder beantwoord in de brochure, met verwijzingen naar websites en loketten waar ondernemers terecht kunnen. De digitale brochure is een initiatief van het Bredaas Coördinatieteam Economische Crisis (BCEC) dat onder leiding staat van wethouder Aarts van Economische Zaken en wethouder Heerkens van Sociale Zaken.

De brochure is een praktische ondersteuning voor ondernemers en zelfstandigen in de huidige economisch crisis. Vaak is het moeilijk zoeken in het grote aanbod van regelingen en wetten. Deze brochure maakt het ondernemers gemakkelijk om snel de juiste informatie te vinden en gebruik te kunnen maken van regelingen waar ze aanspraak op kunnen maken. De landelijke, provinciale en lokale overheid en andere instellingen willen met deze ondersteuningsmaatregelen de economie stimuleren.

Bedrijven kunnen profiteren van de regelingen zodat uiteindelijk minder mensen op straat komen te staan.

Daarin spelen het Werkgeversservicepunt en het Mobiliteitscentrum bij het Werkplein De Brug een belangrijke rol. In de brochure staat uitgelegd hoe ondernemers daarvan kunnen profiteren. In de brochure is ook te vinden waar de ondernemer terecht kan voor bijstand, loonkostensubsidies en schuldhulpverlening. Ook is er in de brochure veel aandacht voor innovatiemogelijkheden, microkredieten en investeringssubsidies.

De brochure is vanaf vandaag te vinden op www.breda.nl > ondernemers. Via mailings en informatie op de site van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel zullen ondernemers op de brochure worden gewezen. Deze brochure is zoals gezegd een initiatief van het BCEC dat naast de beide wethouders en hun ambtenaren bestaat uit vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, de BZW, het UWV, De Rabobank, de logistieke sector en de bouwwereld.

Via de link hieronder kunt u de folder inzien.

Breda, 2 juli 2009

Regelingen en subsidies voor ondernemers