Gemeente Enschede

Gemeente pakt clandestien grondgebruik aan

Deze zomer start de gemeente Enschede met het aanpakken van clandestien grondgebruik. De wijken Helmerhoek en de Eschmarke zijn als eerste aan de beurt. De komende jaren volgt de rest van de stad. Eigenaren van woningen die illegaal een stuk grond van de gemeente bij hun tuin hebben getrokken krijgen een bericht van de gemeente. In sommige gevallen krijgt de eigenaar de mogelijkheid om de grond van de gemeente te kopen, in andere gevallen moet de grond teruggegeven worden.

Aan de hand van de kadastrale kaarten gaat de gemeente binnenkort op locaties kijken of er sprake is van het illegaal in gebruik nemen van gemeentegrond. Binnenkort ontvangen de bewoners van de Helmerhoek en de Eschmarke een algemene brief met informatie over de aanpak in hun wijk. Na de zomervakantie worden eigenaren van percelen waarvan na onderzoek is vastgesteld dat de kadastrale grenzen niet overeenkomen met het gebruik, wederom per brief geïnformeerd. In die brief kunnen zij lezen of de grond wordt teruggevorderd of dat er een optie tot koop is. Het onderzoek kan leiden tot een aanbod voor aankoop, bijvoorbeeld als de grond niet per se nodig is voor goede bereikbaarheid, de groenstructuur, onderhoud (bijv.snoeien) of vanwege kabels en leidingen.

Bij twijfel melden
Iedereen die twijfelt over de eigen situatie en niet zeker weet of men in overtreding is, kan zich bij de gemeente melden. Dat kan via het digitale loket op www.enschede.nl , bij de publieksbalies of bij stadsdeelbeheer. Dit geldt ook voor inwoners van buiten de twee wijken die nu als eerste worden bezocht. Wethouder Van der Zee over dit project: "We krijgen regelmatig klachten binnen over situaties die niet zouden kloppen, maar ook vragen van mensen die niet weten wat wel en niet mag. Aan onduidelijkheid en onrechtvaardige verhoudingen willen we een eind maken, en we doen dat op een nette en zorgvuldige manier".

Aankopen of teruggeven
Bewoners die de mogelijkheid krijgen om de grond aan te kopen, betalen 130 euro per m2. De in de Helmerhoek en Eschmarke teruggevorderde percelen worden opgenomen in het openbaar groen en eind 2009 omgevormd.

Geplaatst: 02 juli 2009.

2 juli 2009