Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


02 jul 2009

Infosheet 'Ontremd en Overmoedig' over combi-gebruik

'Ontremd en overmoedig' is de titel van een infosheet over combigebruik. Door het gebruik van middelen (al dan niet gecombineerd) tijdens het uitgaan ontstaan risico's voor zowel de gezondheid als voor de veiligheid van de gebruiker en zijn omgeving.

Wat is er bekend over de risicofactoren voor agressie? Is een bepaald middel de boosdoener? Of juist combigebruik? Welke maatregelen kunnen genomen worden om middelengerelateerde agressie te voorkomen of te beperken?

De infosheet 'Ontremd en Overmoedig' geeft antwoord op deze en andere vragen. Deze infosheet is een coproductie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Trimbos-instituut.

In 2007 hebben het CCV en het Trimbos-instituut de handen ineen geslagen om vanuit hun beider kennis en expertise lokale partners op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen over veilig en gezond uitgaan. Een structurele en integrale aanpak van problemen in het uitgaansleven is wenselijk. Uitgaan moet immers gezond én veilig zijn.