Politie Brabant Zuid-Oost

Voordracht Simone Steendijk als versterking korpsleiding Politie Brabant Zuid-Oost

Eindhoven, 02-07-2009 o De korpsbeheerder van Politie Brabant Zuid-Oost, de heer Rob van Gijzel, heeft mevrouw Simone Steendijk voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als lid van de korpsleiding van de Politie Brabant Zuid-Oost. Mits de minister positief besluit, zal mevrouw Steendijk als lid van de korpsleiding een groot aantal taken overnemen van korpschef Leon Kuijs. Dit in verband met diens werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen.

Loopbaan

Simone Steendijk (1967) werkt sinds 2002 bij de Politie Rotterdam-Rijnmond; sinds 2005 is zij districtschef Rotterdam-Noord. Zij beschikt over een brede achtergrond; na een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie heeft zij eerst 13 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt in diverse (logistiek) managementfuncties. Vervolgens werkte ze vijf jaar in diverse managementfuncties bij containeroverslagbedrijf ECT. Daarna maakte ze de overstap naar de politie.

Versterking

In het Landelijk Management Development voor politie en brandweer werd mevrouw Steendijk geschikt bevonden voor een functie inde korpsleiding; in dat kader wordt ze nu voorgedragen voor deze functie. Korpschef Leon Kuijs had in verband met zijn voorzitterschap van de Raad van Hoofdcommissarissen een verzoek ingediend bij minister Ter Horst om versterking te krijgen voor de tweehoofdige korpsleiding van Politie Brabant Zuid-Oost.

Positief advies

Het Regionaal College, de ondernemingsraad en een interne managementcommissie van Politie Brabant Zuid-Oost hebben een unaniem positief advies gegeven voor de benoeming van mevrouw Steendijk.